privacy

Datenschutz

In een oogopslag

Algemeene opmerkingen

Gerd vom Heu + Partner GmbH neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houdt zich strikt aan de regels van het wetgeving inzake gegevensbescherming.

De onderhavige privacyverklaring verklart, welke gegevens wij verzamelen, waarvoor wij ze gebruiken en met welk doel wij de daten verzamelen.Wij geven een overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u de website bezoekt. Persoongegevens zijn persoonlijke informatie warmee U kunt geïdetificeerd. In ieder gevall behandelen wij uw gegevens vertrouwelijk.

Hoe wij Uw persoonsgegevens verzamelen

Verwerking van gegevens op deze w ebsite door de exploitant van de website. De contactgegevens vindt u in het colofon van deze Website. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten, de verdere verwerking van deze gegevens mag niet onverenigbaar zijn met het doel waarvoor die informatie werd doorgegeven.

Uw gegevens zullen worden verzameld in de eerste plaats door het feit dat u ons meedelen, bijvoorbeeld in een contactformulier.

Het privacy statement is niet van toepassing op persoonsgegevens als ze zijn geanonimiseerd, of een Psydonym werd gebruikt. Geanonimiseerde gegevens worden dan, als mensen zich niet meer of slechts met onevenredige kosten van tijd, kosten of werk worden geïdentificeerd.

Andere gegevens worden automatisch verzameld in het bezoek van de website door onze IT-systemen, bijvoorbeeld gebruikte internetbrowser, besturingssysteem, IP-adres of de tijd van uw Web-pagina bezoeken. Daarmee kunnen wij de de snelheid en gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren. Deze gegevens zijn ons niet toerekenbaar bepaalde personen. Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd. De gegevens worden na een statistische evaluatie vernietigd.

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel de gegevens wordt verzameld om voor een foutloze weergave te zorgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om de analyse van uw gedrag op de website bijvoorbeeld verblijftijd, populaire pagina’s.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Wij bewaaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

In het geval van een aanvraag om een dealer via de ingebouwde contact formulier met input van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld auto model, adres,naam en achternaam) zullen worden verzameld, uitsluitend voor de creatie van een e-mail naar de dealer verwerkt, maar niet opgeslagen. De ingediende gegevens zijn niet langer toegankelijk voor de exploitant.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens worden slechts zolang als ze nodig is voor de verzending van het e-mail. De verdere verwerking van uw gegevens in de geschreven dealer is in overeenstemming met haar privacy principes en is niet in de verantwoordelijkheid van de exploitant van de website. In plaats van het contactformulier kunt u ook gebruik maken van de direct gepubliceerd e-mailadres van de dealer. Met gebruik van het aanvraagformulier gaat u akkoord met de overdracht naar de respectieve dealer.

Een doorgeven aan derden, voor welke andere reden dan hierboven wordt niet gedaan, tenzij u ons schriftelijk toestemming is dit te doen of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Een overdracht van de hierboven genoemde doeleinden geschiedt niet - noch voor de doeleinden van reclame per E-Mail of andere speech.

Houd er rekening, dat de gegevensoverdracht op het Internet (bijv. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes hebben kan. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze sites nemen de privay van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en en conform de wettelijke regels inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als U deze website gebruiken, verschillende persoonsgegevens worden versameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze gegevens beveiling beschrijft welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ze wordt ook uitgelegd hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening, dat de gegevensoverdracht op het Internet (bijv. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes hebben kan. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Opmerking naar de verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:

Gerd vom Heu + Partner GmbH

Elisabeth Bongartz
Harksheider Str. 6a
22399 Hamburg, Duitsland

Telefon: +49 40 6 30 30 34
E-Mail: frage@spardepot.com

 

Herroeping van uw toestemming  voor gegevensverwerking

Vele verwerkingsprozessen zijn alleen mojelijk met uw uitdrukkelijke instemming. U kunt een even gegeven toestemming te alle tijde intrekken. Davoor is het voldoende een e-mail aan ons te schrijven. De wettigheid van de gegevensverwerking tot de opzegging blijft onaangetast door de intrekking.

Welk recht hebt u ten aanzien van uw gegevens ?

U hebt altijd het recht gratis om van uw betreffende gegevens kennis te nemen over de oorsprong, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals andere vragen met betrekking tot privacy kunt U alltijd contact met ons opnemen op het adres vermeld in het impressum voor ons. U hebt een recht van beroep bij de bevoegde autoriteit.

U hebt het recht, uw gegevens, die wij op basis van uw toestemming of in uitvoering van een contract geautomiseerd verwerken, in een gebruikelijk machineleesbare vorm op zich of op een derde te krijgen. Wanneer U de directe overdracht van de gegevens naar een andere verantwoordelijke verlangen, dit is alleen gedaan voor zover het technisch haalbaar is.

U hebt het recht indien nodig op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

 

Data acquisitie op onze website

Cookies

De internetpagina’s gebruiken gedeeltelijk zo genaamd cookies. Deze cookies richten op uw computer geen schade en bevatten geen virus. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine text bestanden die op uw computer opgeslagen worden en die uw Browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte ookies zijn zogenaamde "Session-Cookies". Ze worden automatisch verwijderd na het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal, aangezien u deze verwijderen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u geïnformeerd bent over de ingebruikneming van cookies en cookies alleen in het individuele geval toestaan, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsleuten, evenals activeer automatisch wissen van cookies wanneer de browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken. (Verdere steun zie ook https://www.aboutcookies.org/)

Cookies die vereist zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde functies die u wenst (bijv. downloaden) worden opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) GDPR. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld om uw surfgedrag op de website te analyseren) worden opgeslagen, worden deze uiteengezet in dit privacybeleid.

 

Server log files

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt:

  • Browser type en browserversie
  • Besturingssystem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adresse

 Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang in de technisch foutloze en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de logbestanden van de server worden geregistreerd

 

Contactformulier

Een verzoek creëert geen bindende bestelling, geen contract of andere wettelijke verplichting voor de gebruiker, de exploitant of de dealer.

Vraagstelling aan de exploitant

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens in het contactformulier is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt een even gegeven toestemming te alle tijde intrekken. Davoor is het voldoende een e-mail aan ons te schrijven. De wettigheid van de gegevensverwerking tot de opzegging blijft onaangetast door de intrekking

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt  om te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel is voldaan (bijv. na voltooide verwerking van uw verzoek).

Aanvraag aan een dealer

Als u via het contactformulier een aanvraag naar een dealer stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, niet bij ons opgeslagen. Met verzenden van de aanvraag stemt u ermee in dat uw ingevoerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan de geselecteerde dealer. De verzending vindt plaats naar het e-mailadres, dat u vindt gepubliceerd met het dealeradres.

De verwerking van de gegevens in het contactformulier is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO). U kunt een even gegeven toestemming te alle tijde intrekken. Davoor is het voldoende een e-mail aan ons te schrijven. De wettigheid van de gegevensverwerking tot de opzegging blijft onaangetast door de intrekking

 

Plugins en tools

Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API. De leverancier is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie vindt u onder https://www.google.com/policies/privacy/.

Copyright © 2024 Gerd vom Heu + Partner GmbH
Wij gebruiken cookies uitsluitend om statistieken te compileren, op geaggregeerde basis, over het gebruik van onze website. Klik hier voor meer informatie. Met het gebruik van onze website gaat u akkoord met het gebruik.
Akkord!